מידע למועמדים ללימודים חוג 710 מדעי הצמח

תוכנית הלימודים שלנו מציעה לסטודנטים לימוד מעמיק של מדעי הצמח והכנה מקיפה לקראת אתגרי האגרוטכנולוגיה וחקלאות המאה ה- 21. התוכנית מסתמכת על פיתוחים חדשניים מתחומי הביוטכנולוגיה, הגנטיקה והביולוגיה המולקולרית, תוך מודעות לשמירת איכות הסביבה וטיפוח ערכי טבע ונוף.

הסטודנטים בחוג זוכים ללימודים ברמה האקדמית הגבוהה ביותר ונהנים מלימודים באווירה נעימה מהנה ומאתגרת ועם סיום הלימודים מוענקת להם תעודת אגרונום.

אחד האתגרים המרכזיים במאה ה 21 הוא ייצור כמויות מזון שיספקו את צרכי אוכלוסיית העולם הגדלה. כפועל יוצא יעדים מרכזיים בתחום זה הם הגדלת היעילות של הייצור החקלאי והגברת עמידות הצמחים בפני עקות שונות כגון יובש וחום. ישראל היא אחת המדינות המובילות במחקר חקלאי ויישומו בפועל בשדה תוך שיתוף פעולה הדוק עם החקלאים. לישראל גם מוניטין בינלאומי בתחומי מדעי הצמח והגנטיקה, תוך שימוש יעיל במקורות מים ואנרגיה מתחדשת החיוניים לשמירת הסביבה.

הלימודים בחוג למדעי הצמח בחקלאות הם היחידים מסוגם בארץ, אנו מציעים תחומי התמחות הכוללים את קורסי היסוד במקצועות המדעיים והתמחות במדעי הצמח, ביוטכנולוגיה, גנטיקה והשבחה, גידולי שדה, מטעים וצמחי נוי, אקולוגיה וסביבה בדגש על צמחים חקלאיים וניהול שטחים פתוחים (יער, מרעה).

דף החוג בשנתון


מזכירות: גב' איריס סובול, טל: 08-948-9333, פקס: 08-948-9899, מייל: iris.sobol@mail.huji.ac.il, בימים א'-ה' בשעות 8:30 - 12:00 

ראש החוג: פרופ' ז'וזה גרינצוויג, טל: 08-9489782, מייל: jose.gruenzweig@mail.huji.ac.il

kedesign