מידע למועמדים ללימודים חוג 710 מדעי הצמח

סגל מרצים:

סגל המרצים בחוג כולל למעלה מ- 60 מרצים אשר רובם הגדול משמש כחוקרים מובילים בתחומים השונים של מדעי הצמח בחקלאות. בשל האופי היישומי של המחקר נזקף לזכותם של רבים מהחוקרים בחוג גם תגליות שהובילו לפטנטים והקמת חברות סטרטאפ. סגל המרצים משולב בנושא ההוראה בהתאם למומחיותו.

מורי החוג

חברי המכון


מזכירות: גב' איריס סובול, טל: 08-948-9333, פקס: 08-948-9899, מייל: iris.sobol@mail.huji.ac.il, בימים א'-ה' בשעות 8:30 - 12:00 

ראש החוג: פרופ' ז'וזה גרינצוויג, טל: 08-9489782, מייל: jose.gruenzweig@mail.huji.ac.il

kedesign