huji החוג לכלכלת סביבה וניהול - 717


הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית
האוניברסיטה העברית בירושלים

 
info

הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה.
תא דואר 12 רחובות 76100, טלפון: 08-9489230, פקס: 08-9466267

המחלקה לכלכלת סביבה וניהול בפייסבוק

דבר ראש החוג

החוג לכלכלת סביבה וניהול של האוניברסיטה העברית מציע תכנית לימודים איכותית, מגוונת, ובעלת אוריינטציה יישומית בתחום הכלכלה והמינהל, ברמות בוגר, מוסמך ודוקטור, וכל זאת באווירה הביתית של הפקולטה לחקלאות ברחובות. החוג הוא בעל היסטוריה ומורשת של מצוינות ונחשב בין המובילים בתחומו.

להרחבה

K&E Design
© The Hebrew University of Jerusalem