הפקולטה לחקלאות,
מזון וסביבה
ע"ש רוברט ה. סמית

האוניברסיטה העברית בירושלים

huji 717
החוג לכלכלת סביבה וניהול

|  "בוגר" בכלכלת סביבה וניהול עם "מוסמך" במנהל עסקים  |  כלכלת סביבה וניהול, וביוטכנולוגיה בחקלאות  |

תכניות לימודים משולבות

תכניות לימודים משולבות (מותנות בקבלה מראש):

  1. "בוגר" בכלכלת סביבה וניהול ברחובות עם "מוסמך" במנהל עסקים של בית הספר למנהל עסקים בירושלים. משך הלימודים 4-5 שנים. במהלך לימודי הבוגר ישולבו בתכנית הלימודים קורסי תשתית המהווים דרישה מוקדמת ללימודי מוסמך במנהל עסקים. לימודי המוסמך יתקיימו בירושלים.
  2. כלכלת סביבה וניהול וביוטכנולוגיה בחקלאות. משך הלימודים 3 שנים. בוגרי התכנית יוכלו להשתלב בתפקידי ניהול בתעשייה הביוטכנולוגית ו/או להמשיך ללימודים מתקדמים בכלכלת סביבה וניהול או בביוטכנולוגיה.

 

K&E Design
© The Hebrew University of Jerusalem